Crkva-sv-Frane-3 crkva-i-samostan-sv-frane

Crkva i samostan sv. FraneCrkva i samostan sv. Frane u Šibeniku čine vrijedan arhitektonski sklop, a visoki samostanski zidovi zajedno s apsidalnim dijelom crkve nude nam jednu od ljepših vizura grada. Crkva građena u gotici registrirani je spomenik kulture I kategorije, a samostan krije jednu od najvećih zbirki inkunabula i kodeksa u Hrvatskoj sa vrijednim i rijetkim primjercima. Franjevci konventualci stoljećima su skupljali kulturno blago pa samostan danas ima i zbirku bogatu relikvijama, crkvenim predmetima i slikama, a u crkvi se nalazi vrijedno gotičko drveno raspelo, barokni oltari sa slikama, kamena plastika, oslikani drveni kasetirani strop te orgulje iz 18. stoljeća. Samostan je kroz…