uspenie-naslovna crkva-uspenie-bogomatere

Crkva Uspenie BogomatereCrkva Uspenie Bogomatere, danas pravoslavna, nekad katolička crkva sv. Spasa. Crkva je u 12. i 13. stoljeću pripadala redu vitezova templara, a kasnije bratovštini flagelanata (bičevalaca). Od 1386. god. crkva i samostan pored nje pripadaju redovnicama sv. Klare (od 1493. sv. Benedikta).Ovo je bio samostan šibenskih plemkinja (pučanke su se redile u samostan sv. Katarine) sve do 1798. god. kad ga zatvaraju austrijske vlasti. 1808. god. francuske vlasti predaju crkvu i dio samostanskog sklopa pravoslavnoj zajednici.Crkva je stradala u požarima nekoliko puta (1457., 1651. i 1723. god.) nakon čega je temeljito obnavljana te je njen današnji izgled iz 18. st.…

stari-sibenik crkva-svetog-roka

Crkva svetog RokaCrkva sv. Roka nalazila se podno katerdrale uz nekadašnju kulu Teodošević. Građena je od 1649. do 1690. god. O završetku gradnje crkve postoji sačuvan natpis u katedrali uz oltar sv.Roka.Crkva je uklonjena 1875. god. pred dolazak cara Franje Josipa I. u Šibenik jer je bila trošna i zapuštena

nedjeljica-naslovna crkva-svete-nedjeljice

Crkva svete NedjeljiceCrkva sv. Nediljice, s mjesnim grobljem, nalazi se izvan povijesne jezgre grada Šibenika, na jugozapadnoj padini, uz srednjovjekovne gradske zidine. Prvi put se, prema povijesnim dokumentima, spominje 1460. godine. Crkva na pročelju, iznad glavnoga ulaza, ima zvonik na preslicu; jednobrodna je s pravokutnim prezbiterijem. Tijekom više obnova unutrašnjost crkve je barokizirana, a osobito glavni oltar i svod.U crkvi je dugo čuvana vrijedna slika Bogorodice s Djetetom u naručju iz 1609. god., rad nepoznatog umjetnika, ali kako je tijekom vremena dosta oštećena zamijenjena je novom. Crkva je zavjetna.

svnikola crkva-svetog-nikole

Crkva svetog NikoleCrkva sv. Nikole izgrađena u 17. stoljeću u baroknom stilu. Gradnju su financirali brodograditelji udruženi u bratovštinu sv. Nikole čije se brodogradilište nalazilo u neposrednoj blizini. Pročelje joj završava zvonikom na preslicu, a donji dijelovi su raščlanjeni prozorima i portalom jednostavnih okvira.U unutrašnjosti dominiraju modeli brodova postavljeni kao zavjetni darovi te obješene pomorske zastavice. Crkva ima znimljiv kazetni strop oslikan u 18. stoljeću, u kojem se nalaze svetački likovi i portreti donatora u pučkim nošnjama, njihovi grbovi te imena pojedinih šibenskih obitelji. U crkvi se nalaze vjerojatno najstarije povijesne hrvatske orgulje, koje je 1640. god. izgradio Nicollo Lupini od materijala…

novacrkva nova-crkva

Nova crkvaNova crkva (Sveta Marija Nova) građena je u vrijeme gradnje Katedrale (kraj 15. i prva desetljeća 16. st.) u gotičkorenesansnom stilu. Gradili su je gorički pučani kao i bratimsku dvoranu odmah do nje. U dvorištu crkve, u donjem dijelu zvonika nalazi se bareljef s dva kandelabra sa strane koji prikazuje skidanje Krista s križa, odnosno njegovo polaganje u grob, rad Nikole Firentinca.U unutrašnjosti crkve nalazimo najstariji kasetirani i oslikani drveni strop u Dalmaciji te zidne freske iz 17. st., rad šibenskih slikara Antuna Moneghina i Mihovila Prkića (Parkić) koji je izradio i oltar sv. Jurja, pet antependija te freske u…

sv-krsevan2 crkva-svetog-krsevana

Crkva svetog KrševanaPretpostavlja se da su Crkvu sv. Krševana izgradili biograđani doseljeni u Šibenik u prvoj polovici dvanaestog stoljeća. Prvi put spominje se u darovnici hrvatskog bana Andrije 1200 godine. Crkva je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom. Njen tlocrt, te ostaci arhitektonskog detalja, prozora i vrata, kao i način zidanja pokazuju karakteristike romaničkog stila. Kroz osamnaesto stoljeće bila je barokizirana. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća doživjela je obnovu u kojoj su zadržane bitne izvorne odlike.Studio GalerijeStudio galerije sv. Krševana nalazi se u prizemlju najhomogenije očuvane barokne zgrade u povijesnoj jezgri Šibenika. Reprezentativnost objekta čine pročelja sazdana od kvalitetnih klesanaca i vrsno izvedenih arhitektonskih…

sc-kriz2 crkva-svetog-kriza

Crkva svetog KrižaCrkva sv. Križa građena od 1605. do 1608. godine nalazi se u središtu Doca između dvostrukog i graničnog bedema na zapadnome dijelu starog grada. Prema legendi, u vrijeme biskupa Bogdana Pulšića (1402. – 1436. god.), u Dolac je iz Prukljana doplutao križ na gredi kojega Dolačani smještaju u malu Gospinu crkvu (posvećena 1421. god., a od 1483. prozvana sv. Križ).Današnja crkva je smještena uz staru crkvu koja je time uklopljena u novu građevinu. Gradnju je pokrenula bratovština sv. Marka, a građena je uz pomoć dobrovoljnih priloga građana čitavoga grada jer su svi Šibenčani štovali dolački križ.Na renesansnom pročelju crkve ističe…

julijan-naslov crkva-svetog-julijana

Crkva svetog JulijanaCrkva sv. Julijana danas je samo ruševina preostala nakon bombardiranja u 2. svjetskom ratu.Sagrađena je vjerojatno u 13. st. o čemu svjedoče djelomice sačuvan kameni slog karakterističan za romaniku i romanički portal na katu. Crkvu su pohodili stradioti, vojnici grčke nacionalnosti i bizantskog obreda koje je Venecija dovodila u Dalmaciju radi obrane od Turaka. Njima je dodijeljena ova, do tada katolička crkva, s tim da je u crkvi jedan oltar ostavljen za službu prema latinskom obredu. Grčki vojnici su i pokapani u crkvi od 16. st.Crkvom su se neko vrijeme koristili i benediktinci, a između dva svjetska rata starokatolici.

sv-ivan2 crkva-svetog-ivana

Crkva svetog IvanaCrkva sv. Ivana podignuta je u 15. stoljeću pod imenom crkva Sv. Trojstva, a od 17. st. nakon rušenja crkvice sv. Ivana na brdu iznad grada (zbog gradnje tvrđave), preuzela je njen titular.Građena je u gotičko-renesansnom stilu. Stepenište s basreljefom uz južnu stranu crkve djelo je poznatog šibenskog graditelja Ivana Pribislavića. Kameni lik lava na početnom stupu djelu je Nikole Firentinca koji je izradio i renesansni prozor u podnožju zvonika te iznad prozora reljef s janjetom ispod kojega je raskriljeni anđeo. Reljefi predstavljaju remek djela dalmatinskog srednjovjekovnog graditeljstva.Zanimljiv je i zvonik u koji je ugrađen turski sat s jednom kazaljkom…

sv-grgur2_ crkva-svetog-grgura

Crkva svetog GrguraCrkva Sv. Grgura je jedna od crkava u Šibeniku koje se više u tu svrhu ne koriste. Građena je u 14. stoljeću, a nosi odlike mješovitog romaničko-gotičkog stila. Smještena je u Ulici Jurja Dalmatinca, jednoj od najstarijih ulica grada, gdje se nalazila kuća tog najvažnijeg graditelja katedrale. Crkva Sv. Grgura nalazi se nasuprot graditeljeve kuće.Pred središnjim ulazom u crkvicu nalazi se mali atrij. Na glavnom oltaru nekada se u crkvici nalazio veliki poliptih, djelo Šibenčanina Nikole Vladanova, koji se danas čuva u Muzeju crkvene umjetnosti u crkvici Sv. Barbare. Iz crkve Sv. Grgura također potječe i najstarije zvono šibenskih crkava iz…