Sveti Nikola

Tvrđava sv. Nikole nalazi se na ulazu u kanal sv. Ante, a sagrađena je sredinom XVI st. radi obrane od turskih napada s morske strane. Sazidana je prema nacrtima mletačkog vojnog graditelja Michelea Sammichelle. Tvrđava sv. Nikola (trokutastog oblika) spada u najjače fortifikacijske utvrde na našoj obali.

Foto

u pripremi