Sveta Barbara

Crkva sv. Barbare građena je od 1400. – 1447. god. u stilu kasne gotike. Prvotno je bila posvećena Sv. Benediktu, a zatim Sv. Nikoli jer je pripadala benediktinskoj opatiji Sv. Nikole koja je nekad bila smještena u šibenskom kanalu Sv. Ante, na mjestu gdje se danas nalazi tvrđava Sv. Nikole.

Iznad glavnih vrata na zapadnom pročelju crkve nalazi se skulptura sv. Nikole koju je izgradio kipar Bonino iz Milana. Na istom pročelju nalazi se okrugla kamena ploča starog sata s dvostrukom oznakom brojeva (u jednom krugu dvanaest, u drugom dvadeset i četiri). Uz glavni barokni zvonik “na preslicu” dodan je 1775.g. još veći, djelo domaćeg majstora Jeronima Matulovića. Na pobočnom sjevernom zidu crkve nalazi se bogato ukrašen gotički prozor, također Boninovo djelo, u dnu kojega se nalazi gotička niša nepoznatog majstora s reljefom Bogorodice na prijestolju s djetetom u naručju. S desne strane Bogorodice prikazan je klečeći lik liječnika Marka, prvog šibenskog kirurga, koji je 1419.g. dao izraditi ovaj reljef kao zavjetni dar, o čemu svjedoči natpis nad prikazom. To je jedinstveni primjerak srednjovjekovnog reljefnog prikaza liječnika na istočnoj obali Jadrana.

Unutrašnjost crkve bogato je ukrašena umjetničkim radovima izgrađenim uglavnom u drvu. Odmah uz glavna vrata smještene su dvije kapele, od kojih je jednu radio Ivan Pribislavić. U lijevoj kapeli, na dva stupa, nalaze se kapiteli s uskim lišćem, reljefom Sv. Nikole koji drži jabuku i grbom obitelji Mihetić, donatora gradnje ove crkve. U desnoj kapeli postavljen je oltar Sv. Stjepana. Lijepa balustrada odvaja lađu crkve od svetišta u kojem se nalazi pozlaćeni drveni oltar. Danas je u crkvici Sv. Barbare smješten Muzej crkvene umjetnosti.

Foto

u pripremi