Nova crkva

Nova crkva (Sveta Marija Nova) građena je u vrijeme gradnje Katedrale (kraj 15. i prva desetljeća 16. st.) u gotičkorenesansnom stilu. Gradili su je gorički pučani kao i bratimsku dvoranu odmah do nje. U dvorištu crkve, u donjem dijelu zvonika nalazi se bareljef s dva kandelabra sa strane koji prikazuje skidanje Krista s križa, odnosno njegovo polaganje u grob, rad Nikole Firentinca.

U unutrašnjosti crkve nalazimo najstariji kasetirani i oslikani drveni strop u Dalmaciji te zidne freske iz 17. st., rad šibenskih slikara Antuna Moneghina i Mihovila Prkića (Parkić) koji je izradio i oltar sv. Jurja, pet antependija te freske u bratimskoj dvorani povezanoj s crkvom. Na vanjskom zidu bratimske dvorane nalazi se Pieta, rad nepoznatog autora. Zvonik je dovršen tek sredinom 18. st. radovima domaćeg graditelja Ivana Skoka.

Fotografije

u pripremi