Crkva Uspenie Bogomatere

Crkva Uspenie Bogomatere, danas pravoslavna, nekad katolička crkva sv. Spasa. Crkva je u 12. i 13. stoljeću pripadala redu vitezova templara, a kasnije bratovštini flagelanata (bičevalaca). Od 1386. god. crkva i samostan pored nje pripadaju redovnicama sv. Klare (od 1493. sv. Benedikta).

Ovo je bio samostan šibenskih plemkinja (pučanke su se redile u samostan sv. Katarine) sve do 1798. god. kad ga zatvaraju austrijske vlasti. 1808. god. francuske vlasti predaju crkvu i dio samostanskog sklopa pravoslavnoj zajednici.

Crkva je stradala u požarima nekoliko puta (1457., 1651. i 1723. god.) nakon čega je temeljito obnavljana te je njen današnji izgled iz 18. st. Tada je izgrađen i barokni zvonik, rad majstora Ivana Skoka, reprezentativni spomenik takve vrste graditeljstva na jadranskoj obali. Nekoć su u unutrašnjosti crkve bili brojni oltari, a danas u njenoj riznici nalazimo ikonostas, bogatu srebrninu i veći broj vrijednih ikona.

Foto galerija