Crkva svetog Križa

Crkva sv. Križa građena od 1605. do 1608. godine nalazi se u središtu Doca između dvostrukog i graničnog bedema na zapadnome dijelu starog grada. Prema legendi, u vrijeme biskupa Bogdana Pulšića (1402. – 1436. god.), u Dolac je iz Prukljana doplutao križ na gredi kojega Dolačani smještaju u malu Gospinu crkvu (posvećena 1421. god., a od 1483. prozvana sv. Križ).

Današnja crkva je smještena uz staru crkvu koja je time uklopljena u novu građevinu. Gradnju je pokrenula bratovština sv. Marka, a građena je uz pomoć dobrovoljnih priloga građana čitavoga grada jer su svi Šibenčani štovali dolački križ.

Na renesansnom pročelju crkve ističe se slijepa rozeta (bez stakla) na kojoj su uklesani medaljoni dvanaestorice apostola. Unutar crkve nalazimo tri kapele s tri oltara. Na glavnom oltaru, u niši sa staklom, čuva se čudotvorno Propeće. 

Crkva ima i orgulje, nabavljene 1776. godine.Crkvu su, između ostalih, gradili kipar Antun Nogulović sa sinom, klesar Antun Marušić i drvorezbar Jerolim Mondella.

Foto

u pripremi