Crkva svetog Julijana

Crkva sv. Julijana danas je samo ruševina preostala nakon bombardiranja u 2. svjetskom ratu.

Sagrađena je vjerojatno u 13. st. o čemu svjedoče djelomice sačuvan kameni slog karakterističan za romaniku i romanički portal na katu. Crkvu su pohodili stradioti, vojnici grčke nacionalnosti i bizantskog obreda koje je Venecija dovodila u Dalmaciju radi obrane od Turaka. Njima je dodijeljena ova, do tada katolička crkva, s tim da je u crkvi jedan oltar ostavljen za službu prema latinskom obredu. 

Grčki vojnici su i pokapani u crkvi od 16. st.Crkvom su se neko vrijeme koristili i benediktinci, a između dva svjetska rata starokatolici.

Foto

u pripremi